Covid-19 @ KdeJsme.cz

Grafický přehled epidemiologické situace v ČR

Mapa znázorňující aktuálního stavu epidemiologické situace v České republice v souvislosti s šířením koronaviru a nemoci COVID-19 v jednotlivých samosprávných celků a obcí.

 
13.05.2021, 07:41
14.05.2021, 08:00
Aktuální situace COVID-19 v ČR - obce s rozšířenou působností

Mapa zobrazuje aktuální počet potvrzených případů nemoci COVID-19 přepočtený na 100 tisíc obyvatel. Oblasti mapy jsou obce s rozšířenou působností (zkráceně ORP). Světlé (žluté) plochy znamenají relativně menší počet případů, tmavé (růdé) naopak relativně větší počet případů v dané ORP. Kliknutím na zvolenou oblast si zobrazíte detailní údaje dané ORP.

Vybraná oblast


Česká Republika

Aktivní případy:

32 665

Případy na 100 tisíc obyvatel:

305,3
Údaje platné k 13.05.2021

Přehled pro celou ČR


Potvrzené případy v ČR
1 261 -427 (od 11.05.)

potvrzených případů za 12.05.2021