Covid-19 @ KdeJsme.cz

Časový vývoj epidemiologické situace v ČR

Mapa zobrazující historický časový průběh epidemilogické situace v České republice v souvislosti s šířením koronaviru a nemoci COVID-19.

 
13.05.2021, 07:41
14.05.2021, 08:00
Poslední měsíc vývoje počtu potvrzených případů nemoci COVID-19

Mapa zobrazuje aktuální počet potvrzených případů nemoci COVID-19 přepočtený na 100 tisíc obyvatel dle jednotlivých ORP.

  • Graf zobrazuje nejvíce postižené ORP, tj. obce s relativně největším počtem potvrzených případů.
  • Mapa i graf jsou interaktivní a zobrazují časový průběh zpětně cca jeden měsíc.